San Francisco desde Rúa de Xoán XXIII, Santiago de Compostela